Opmerkelijk..!

De familie van Karst T. hoeft de formele afwikkeling van zijn nalatenschap niet in de krant te publiceren, zoals dat doorgaans wel gebruikelijk is. Zonder verder in te gaan op dit nieuwsfeit, is de onderbouwing waarmee de rechter tot dit besluit is gekomen nogal opmerkelijk:

De rechter is het met de nabestaanden van T. eens dat dat het (de Staatscourant en twee dagbladen, red.) een onnodig kostbaar en achterhaald publicatiemiddel is, dat stamt uit de tijd dat toegang tot internet nog niet algemeen was.

De discussie over de krant als nieuwsdrager is zeker niet nieuw. Maar het is -voor zover bekend- de eerste keer in de geschiedenis dat de doorgaans zeer formele gerechtelijke macht het internet als medium verkiest boven de papieren krant. De rechter denkt dat dit type rechterlijke uitspraken in de toekomst misschien net zo goed op bijvoorbeeld rechtspraak.nl kunnen worden gepubliceerd.

2 Comments

  1. Daarmee gedeeltelijk toch tevens even verder op ’t nieuwsfeit ingaand: dan alleen wél ‘grappig’, dat, had ’t gewoon en alleen in de (Staats)courant gepubliceerd geweest, het waarschijnlijk veel mìnder mensen ter ore was gekomen, dat K.T. een schuld van 5500 euro nalaat, en dat zijn erfgenamen daar -begrijpelijkerwijs- geen deel aan wensen te hebben, dan nú, met die gerechtelijke uitspraak, en de publiciteit dááromheen…

  2. En natuurlijk niet te vergeten dat bekendmaking in de Staatscourant tegenwoordig ook niet meer is wat het geweest is, want zelfs de oudste krant van Nederland bestaat niet meer op papier.

    Was wel erg leuk om te doen … 😉

Leave a Comment.