Waar zijn wij mee bezig..?

Het internet: wat is dat nu eigenlijk..? Dit is een korte uiteenzetting van de geschiedenis van ’t prille medium, dat in de toekomst de belangrijkste drager zal worden van onze communicatie. Als het dat inmiddels al niet is…

Leave a Comment.